Småbönderna som mättar jätten i öster

Småbönderna som mättar jätten i öster 721 1024 Ann-Helen Meyer von Bremen

Oavsett om det är plan- eller marknadsekonomi vill Ryssland gärna satsa på de stora jordbruken. Men de små bakgårdsbönderna står nu för 35 procent av matproduktionen.